Rejestracja

Dane osobowe

* pola obowiązkowe

Dane fakturowe

Dokument proforma, jak również FV (po dokonaniu zapłaty) wysyłane są w formacie PDF na adres e-mail podany w formularzu.

Dobrowolne zgody

Prosimy o zaznaczenie wybranego pola. Zaznaczenie pola TAK oznacza udzielenie zgody. Brak zaznaczenia jakiegokolwiek pola bądź zaznaczenie pola NIE oznacza nieudzielenie zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być bezpłatnie wycofane w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych – imienia, nazwiska, specjalizacji, adresu e-mailowego w celach marketingowych przez Organizatora wykonawczego – Grupę casusBTL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rodawskiej 26, 61-312 Poznań, KRS: 0000125143, NIP: 7792436299, REGON: 361981730, w tym na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych w postaci newslettera w szczególności o kolejnych edycjach konferencji, nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną na mój adres e-mailowy zgodnie z zasadami określonymi w Klauzuli prywatności, które przyjmuję do wiadomości.

Przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili mam prawo do wniesienia sprzeciwu (wycofania zgody) wobec przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

Uczestnictwo

Suma: 0 PLN

Zapisy na warsztat drogą mailową. Ilość miejsc ograniczona.