10:00-12:45 Workshop session/Sesja warsztatowa (on-site only)
Warsztaty organizowane przy wsparciu firmy GE

Nowoczesne metody ilościowej oceny funkcji serca

 1. Wykład wprowadzający (15 min): Podstawy techniki śledzenie markerów akustycznych i wolumetrii 3D. prof. dr hab. Wojciech Kosmala
 2. Zajęcia praktyczne (hands-on) z wykorzystaniem stacji roboczych; indywidualna analiza przypadków klinicznych.

Nadzór: dr hab. n. med. Tomasz Witkowski, dr hab. n. med. Marta Obremska

 • odkształcenie podłużne lewej komory
 • odkształcenie podłużne lewego przedsionka
 • odkształcenie podłużne prawej komory
 • frakcja wyrzutowa 3D

 12:45-13:00 Przerwa kawowa

 13:00-13:15 Introductory Lecture – Prof. Piotr Ponikowski, Rector of Wroclaw Medical University, Director of Institute of Heart Diseases

 13:15-14:55 I. Heart failure and myocardial disease

 1. Left ventricular ejection fraction is not enough – early diagnosis of disease by myocardial deformation imaging. T. Marwick, Melbourne (25’)
 2. The left atrium – an active contributor to heart failure progression. W. Kosmala, Wroclaw (25’)
 3. Role of CMR – the potential for multidirectional strain and fibrosis assessment. R. Manka, Zurich (25’)
 4. Active and remote myocarditis – role of imaging in diagnosis. S. Kelle , Berlin (25’)

14:55-15:30 Przerwa lunchowa

15:30-17:10 II. Ischemic heart disease

 1. Stress testing by different modalities to detect myocardial ischemia. J. Kasprzak. Lodz (25’)
 2. Is it worthwhile to search for myocardial viability? P. Hoffman, Warsaw (25’)
 3. When to use coronary artery calcium testing or coronary CTA in primary prevention? N. Nerlekar, Melbourne (25’)
 4. Usefulness of carotid and femoral plaque burden quantification by vascular ultrasound for cardiovascular risk assessment? T. Marwick, Melbourne (25’)

17:10-17:20 Przerwa kawowa

17:20-19:00 III. Valvular heart disease

 1. Role of multimodality imaging in the assessment of moderate and severe asymptomatic aortic stenosis and aortic regurgitation. F. Flachskampf, Uppsala (25’)
 2. Role of multimodality imaging in the assessment of moderate and severe asymptomatic mitral and tricuspid regurgitation. T. Baron, Uppsala (25’)
 3. Percutaneous intervention for functional mitral regurgitation – what information needs to be provided? A. Gackowski, Cracow (25’)
 4. Percutaneous intervention for functional tricuspid regurgitation – what information needs to be provided? E. Donal, Rennes (25’)