Cardiac Imaging Wrocław 2023

Szanowni Państwo,

Wielomodalne obrazowanie układu sercowo-naczyniowego stało się standardem klinicznym dostarczającym informacji diagnostycznych niezbędnych do postawienia właściwego rozpoznania i optymalnego leczenia chorych. Tworzenie specyficznych algorytmów diagnostycznych opartych o komplementarność różnych technik obrazowych jest szeroko aprobowanym podejściem kompleksowo poszerzającym wiedzę o pacjencie i jego chorobie. Echokardiografia, rezonans magnetyczny serca, tomografia komputerowa serca i techniki nuklearne maja swoje miejsce i zastosowanie w armamentarium diagnostycznym i wzajemnie się uzupełniają.

Potrzebą chwili jest sprawna wymiana informacji i współpraca pomiędzy specjalistami z dziedziny kardiologii i radiologii, kompetentnymi w różnych technikach obrazowych. Jednocześnie coraz wyraźniej pojawia się perspektywa szkolenia nowoczesnego typu eksperta od obrazowania sercowo-naczyniowego posiadającego wiedzę z zakresu różnych technik obrazowych.

Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie jest tworzenie asocjacji obrazowania sercowo-naczyniowego uwzględniających wielomodalność, jak również rozszerzenie spektrum tematycznego zjazdów i konferencji poświęconych obrazowaniu serca i naczyń o techniki pozaechokardiograficzne. Wychodząc naprzeciw tym trendom zapraszamy Państwa do udziału w unikatowej w swym charakterze konferencji integrującej echokardiografię, rezonans magnetyczny i tomografię komputerową serca.

W pierwszej edycji chcemy się odnieść do znaczenia i roli tych technik w prewencji rozwoju i postępu chorób układu krążenia. Naszym celem jest stworzenie możliwości poszerzenia wiedzy oraz wymiany doświadczeń dotyczących obrazowania sercowo-naczyniowego niezależnie od poziomu kompetencji zawodowych i naukowych. Spotkanie będzie miało formę hybrydową, chociaż większość prelegentów wygłosi swoje wykłady w miejscu obrad. Zaproszenie do udziału przyjęło szereg naukowców o światowej renomie, luminarzy w dziedzinie kardiologii i obrazowania, co nadaje konferencji wyjątkowego prestiżu i znaczenia.

Serdecznie zapraszamy 16 maja 2023 do Wrocławia osobiście lub w formie on-line. Nie będą Państwo zawiedzeni!

 

Prof. dr hab. Wojciech Kosmala
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Komitet Naukowy

Prof. Wojciech Kosmala, Wrocław, Polska

Prof. Thomas Marwick, Melbourne, Australia

Prof. Frank Flachskampf, Uppsala, Szwecja

Prof. Erwan Donal, Rennes, Francja

Prof. Robert Manka, Zurich, Szwajcaria

Prof. Piotr Ponikowski, Wrocław, Polska

Komitet Organizacyjny

Prof. dr hab. Wojciech Kosmala – Przewodniczący

Prof. dr hab. Monika Przewłocka-Kosmala

Dr hab. Marta Obremska

Dr hab. Anna Goździk

Dr hab. Tomasz Witkowski

mgr Aleksandra Erbert

mgr Aneta Kurek

mgr Adrian Szulczyński

mgr Piotr Paluszyński

Konferencja organizowana przez Instytut Chorób Serca pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Patronat

Złoty Sponsor

Srebrny Sponsor

Patroni medialni

Certyfikat Infarma


Certyfikat MedTech

Miejsce konferencji

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego
ul. Borowska 211
50-556 Wrocław