Cardiac Imaging Wrocław 2024

Szanowni Państwo,

W dobie lawinowego rozwoju medycznych technik obrazowych, wielomodalne obrazowanie układu sercowo-naczyniowego stało się standardem klinicznym dostarczającym informacji diagnostycznych niezbędnych do postawienia właściwego rozpoznania i optymalnego leczenia chorych. Tworzenie specyficznych algorytmów diagnostycznych opartych o komplementarność różnych technik jest już rutynowym podejściem do rozpoznawania i monitorowania leczenia w kardiologii. Szeroka dostępność echokardiografii, rezonansu magnetycznego serca, tomografii komputerowej serca i technik nuklearnych powoduje, że potrzebą chwili stała się sprawna wymiana informacji i współpraca pomiędzy specjalistami z dziedziny kardiologii i radiologii, kompetentnymi w różnych technikach obrazowych. Jednocześnie coraz wyraźniejsza staje się potrzeba wyszkolenia nowoczesnego typu eksperta od obrazowania sercowo-naczyniowego posiadającego wiedzę z zakresu różnych technik obrazowych. Wychodząc naprzeciw tym trendom zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji unikatowej w swym charakterze konferencji integrującej echokardiografię, rezonans magnetyczny i tomografię komputerową serca.

Spotkanie będzie miało formę hybrydową, chociaż większość prelegentów wygłosi swoje wykłady w miejscu obrad. Zaproszenie do udziału przyjęło szereg naukowców o światowej renomie, luminarzy w dziedzinie kardiologii i obrazowania, co nadaje konferencji wyjątkowego prestiżu i znaczenia.

Równolegle z rozwojem zaawansowanych technik obrazowych widoczny jest burzliwy postęp w tworzeniu opartych na sztucznej inteligencji „prostych” przenośnych urządzeń ultrasonograficznych przeznaczonych do codziennego użytku przez mniej zaawansowanych w echokardiografii specjalistów z dziedziny np. medycyny rodzinnej czy chorób wewnętrznych. W tegorocznej edycji tym zagadnieniom będzie poświęcona pierwsza sesja konferencji.

Druga poranna sesja będzie skierowana do specjalistów pracujących na oddziałach intensywnej terapii i będzie miała na celu przedstawienie roli obrazowania ultrasonograficznego w codziennej pracy OIOMu.

Sesje popołudniowe, adresowane do wszystkich zainteresowanych, obejmą tematykę przewlekłej choroby wieńcowej, kardiomiopatii oraz niedomykalności zastawki mitralnej.

Tradycyjnie zapraszamy również do udziału w sesji warsztatowej (on-site only) – w czasie której odbędą się zajęcia praktyczne (hands-on) z wykorzystaniem stacji roboczych EchoPAC z indywidualną analizą przypadków klinicznych.

Serdecznie zapraszamy 7 września 2024 do Wrocławia osobiście lub w formie on-line. Nie będą Państwo zawiedzeni!

 

Prof. dr hab. Wojciech Kosmala

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Komitet Naukowy

Prof. Wojciech Kosmala, Wrocław, Polska

Prof. Thomas Marwick, Melbourne, Australia

Prof. Frank Flachskampf, Uppsala, Szwecja

Prof. Erwan Donal, Rennes, Francja

Prof. Robert Manka, Zurich, Szwajcaria

Prof. Piotr Ponikowski, Wrocław, Polska

Komitet Organizacyjny

Prof. dr hab. Wojciech Kosmala – Przewodniczący

Prof. dr hab. Monika Przewłocka-Kosmala

Dr hab. Marta Obremska

Dr hab. Anna Goździk

Dr hab. Tomasz Witkowski

mgr Aleksandra Erbert

mgr Aneta Kurek

mgr Adrian Szulczyński

mgr Piotr Paluszyński

Konferencja organizowana przez Instytut Chorób Serca pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Miejsce konferencji

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego
ul. Borowska 211
50-556 Wrocław